Infrastructure:


महत्वपूर्ण सूचना :

कै.भगवानराव केदार अध्यापक महाविघालय संकेतस्थळामध्ये आपले स्वागत आहे.

महत्वाचे संकेतस्थळे:

कै.भगवानराव केदार अध्यापक महाविघालय संकेतस्थळामध्ये आपले स्वागत आहे.


सदरील कॉलेज हे बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यातील वारणी या गावी आहे. सप्तरल बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था व शिक्षण प्रसारक मंडळ,शिरूर कासार जि.बीड या संस्थेने उभारलेले आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष - बाळासाहेब भगवान राव केदार हे आहे.


Scholarships available in our college:

  • 1- Rajarshi Shahu Maharaj Scholarship
  • 2- Post Matric Scholarship for Minority
  • 3- Post Matric Scholarship for SC/ST
  • 4- Post Matric Scholarship for OBC/VJNT